Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
QGAZ
CZYM JEST PROGRAM QGAZ
QGAZ to Program Spółki ORLEN Paliwa – lidera rynku hurtowej sprzedaży paliw. Oferta skierowana jest do stacji współpracujących ze Spółką na zasadach wyłączności i jednocześnie niezrzeszonych w żadnej zorganizowanej czy zarządzanej sieci dystrybucji. Jej fundamentem jest gwarancja najwyższej jakości LPG, a jednym z elementów specjalne oznakowanie modułów LPG w postaci stempla jakości „Q”.
 
CELEM PROGRAMU JEST
 • promowanie wysokiej jakości gazu płynnego sprzedawanego na stacjach objętych Programem QGAZ
 • poprawa wiarygodności Uczestników Programu wobec Klientów stacji LPG
 • zapewnienie zgodności sprzedawanego gazu płynnego z obowiązującymi wymogami prawnymi i normatywnymi w zakresie kontrolowanych parametrów
 • badanie postrzegania jakości produktów i jakości obsługi na stacji objętej Programem QGAZ, poprzez sukcesywne gromadzenie informacji od ostatecznych konsumentów gazu płynnego (klientów stacji LPG)
 • wsparcie techniczne stacji w postaci systemu telemetrycznego oraz możliwości udziału we wspólnych akcjach promocyjnych
 
DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?
 • nadzorującym Program jest ORLEN Paliwa Sp. z o.o. - hurtowy dystrybutor oferujący paliwa, których producentem jest PKN ORLEN S.A.
 • Program QGAZ zwiększa wiarygodność dostawcy gazu płynnego
 • QGAZ gwarantuje ciągłość zaopatrzenia w gaz płynny najwyższej jakości
 • Program zapewnia opiekę Specjalistów ds. Sprzedaży i Centrum Obsługi Klienta
 • uczestnicy otrzymują identyfikację wizualną stacji, możliwość udziału w akcjach marketingowych oraz programach motywacyjnych
 • Program gwarantuje wsparcie techniczne w postaci systemu telemetrycznego
 • monitoring jakości gazu wykonują renomowane placówki naukowo-badawcze, m.in.: Instytut Nafty i Gazu, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej
 • Program zapewnia udział pracowników stacji w szkoleniach
 • QGAZ to dostęp do wiedzy i doświadczenia ORLEN Paliwa - lidera rynku hurtowej sprzedaży paliw
 
ELEKTRONICZNA MAPA STACJI I SERWIS INTERNETOWY
Każdy uczestnik Programu QGAZ umieszczony jest na elektronicznej mapie stacji znajdującej się na stronie internetowej Programu www.qgaz.pl.
 
 

Marki Grupy ORLEN