Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Systemy Zarządzania
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. konsekwentnie buduje  pozycję lidera w zakresie hurtowej sprzedaży paliw. Priorytetem w naszych działaniach jest szacunek i zaufanie klientów, dlatego  tworzymy coraz wyższe standardy obsługi klienta w zakresie hurtowej sprzedaży i transportu paliw.
Jesteśmy świadomi, że nasza działalność musi być prowadzona  przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy pracowników oraz podwykonawców.
Powyższe cele zostały określone i uszczegółowione  w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która została przyjęta w spółce w dniu 06.03.2014 r.
Nasze działania realizujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania: Jakością wg ISO 9001, Środowiskiem wg ISO 14001 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001.
W grudniu 2014 r został przeprowadzony przez auditorów Bureau Veritas Certification  Audit certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
W dniu 21.01.2015 Spółka ORLEN Paliwa sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS  18001:2007, w zakresie: Sprzedaż hurtowa i transport paliw.
 

 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdfPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdf

 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdfCertyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdf

 
 

Marki Grupy ORLEN