Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Systemy Zarządzania
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. konsekwentnie buduje  pozycję lidera w zakresie hurtowej sprzedaży paliw oraz sprzedaży gazu płynnego. Priorytetem w naszych działaniach jest szacunek i zaufanie klientów, dlatego  tworzymy coraz wyższe standardy obsługi klienta w zakresie sprzedaży i transportu paliw i gazu.
Jesteśmy świadomi, że nasza działalność musi być prowadzona  przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy pracowników oraz podwykonawców.
Powyższe cele zostały określone i uszczegółowione  w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która została przyjęta w Spółce w dniu 29.05.2017 r. oraz w przyjętych Zasadach Środowiskowych i BHP dla wykonawców i podwykonawców ORLEN Paliwa sp. z o.o.

 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdfPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ORLEN Paliwa sp. z o.o.

 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdfZasady Środowiskowe i BHP dla wykonawców i podwykonawców ORLEN Paliwa sp. z o.o.

 
 

Marki Grupy ORLEN