Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Michał Kawczyński
Michał Kawczyński

Członek Zarządu ds. Finansów


Michał Kawczyński, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Glasgow uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.
W latach 1998 - 2001 pracował w  Ernst & Young w obszarze usług audytu finansowego. W 2001 rozpoczął pracę w Philips Electronics w Polsce, a następnie pracował w siedzibie firmy w Holandii na stanowisku kontrolera finansowego.
W 2005 roku został Kierownikiem Działu Kontrolingu Sprzedaży w PKN ORLEN zajmując się w tym czasie obszarem sprzedaży detalicznej. W kolejnych latach wraz z kontrolingiem sprzedaży poszerzał zakres odpowiedzialności o segment sprzedaży hurtowej i logistyki w GK ORLEN.
Od 2008 roku przejął funkcję Dyrektora Kontrolingu Sprzedaży w PKN ORLEN.
W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland.
W latach 2013-2015 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów w ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
Od 2013 pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansów w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
 
 

Marki Grupy ORLEN