Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Piotr Śladowski
Piotr Śladowski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Logistyki


Piotr Śladowski, absolwent studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach otrzymanego stypendium naukowego studiował na University of Central England w Birmingham, ukończył studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.
 
Od 2005 roku jest wykładowcą Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku.
 
W latach 1999-2006 prowadził własną działalność handlową.
 
W latach 2003-2006 Członek Rady Nadzorczej Koncernu Spożywczo-Chłodniczego JURWALD SA w Grudziądzu.
 
W latach 2005-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PIWPOL PŁOCK Sp. z o.o., następnie przez 3 lata był Wiceprezesem w spółce Inwestycje Miejskie w Płocku prowadzącej obszerny program budownictwa komunalnych obiektów użyteczności publicznej, był odpowiedzialny za Pion Nadzoru i Analiz oraz Pion Planowania i Strategii spółki.
 
W 2014 roku został Wiceprezesem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach koło Płocka, a następnie od marca 2015 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie.
 
 

Marki Grupy ORLEN