Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Komunikat dotyczący Umowy Kredytu Kupieckiego (UKK)

25-09-2018  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z początkiem stycznia 2019 roku rezygnuje z obciążania Klientów kosztami opłaty za przyznany limit kredytowy w ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W związku z tym, Spółka, działając na podstawie § 4 Umowy Kredytu Kupieckiego, dokona wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zaznaczmy, że wypowiedzenie to nie spowoduje anulowania limitu kredytu kupieckiego przyznanego przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Oznacza to, że wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego pozostanie bez zmian, według stanu na dzień upływu okresu wypowiedzenia umowy. Wyjątek stanowią przesłanki do obniżenia wysokości tego limitu, np. decyzja ubezpieczyciela, upływ terminu ważności zabezpieczenia w postaci weksla, gwarancji, hipoteki, itp.                                                                                                                                                                   

Powyższy komunikat ma charakter informacyjny i nie wymaga ze strony Klientów podejmowania żadnych działań.

Zniesienie opłaty za przyznany limit kredytowy w ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego pokazuje, że Spółka ORLEN Paliwa stale dba o podnoszenie jakości usług zapewniając swoim Klientom jak najlepsze rozwiązania. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z​ Biurem Obsługi Klienta.​​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN