Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. wdroży mechanizm split payment

28-06-2018  

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. prowadzi prace w celu dostosowania się do nowych przepisów w zakresie podatku VAT, wprowadzających tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. 

Podzielona płatność ma  na celu ograniczenie oszustw podatkowych, w szczególności uchylanie się od płatności podatku VAT. Mechanizm ten polega na rozdzieleniu całej kwoty brutto wskazanej na fakturze na wartość netto i kwotę podatku VAT. Kwota netto trafi bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy, a kwota VAT-u na utworzony automatycznie przez bank rachunek techniczny VAT. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie jedynie dla transakcji w formule business to business. Rozwiązanie nie będzie dotyczyło rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 

Korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania obejmują między innymi wyeliminowanie solidarnej odpowiedzialności z dostawcą, brak podwyższonych odsetek za zwłokę, zmniejszenie zobowiązania za wcześniejszą zapłatę VAT oraz uznania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności za jedną z podstawowych przesłanek dochowania „należytej staranności".


 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN