Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Sprawdzian z funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ORLEN Paliwa

08-08-2018  

W dniach 11-20 lipca 2018 r. w Spółce ORLEN Paliwa odbył się I Audyt w nadzorze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP - QMS, EMS, BHP/OHSAS przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą Wojskowej Akademii Technicznej Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie.
 
Audyt w jednostkach organizacyjnych/oddziałach oraz w Terminalach Gazu Płynnego Spółki odbył się w krótkim czasie, ale był bardzo dokładny i szczegółowy. Audytorzy zweryfikowali zgodność prowadzonych przez ORLEN Paliwa procesów z wymaganiami norm oraz wymaganiami prawnymi. Podczas audytu dokonano oceny dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem certyfikacji na nowe normy ISO 9001:2015 – Jakość, ISO 14001:2015 – Środowisko.
Spółka ORLEN Paliwa została bardzo wysoko oceniona pod względem skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Podczas  I Audytu w nadzorze  ZSZ nie stwierdzono niedociągnięć oraz niezgodności. Dokumentacja dotycząca certyfikacji na nowe normy ISO 9001:2015 – Jakość , ISO 14001:2015 - Środowisko  została bardzo dobrze oceniona pod względem merytorycznym.
 
 
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN