Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Spółka ORLEN Paliwa przyjęła nową strukturę organizacyjną

11-02-2013  Aktualności

W dniu 11 lutego 2013 roku spółka ORLEN Paliwa przyjęła nową strukturę organizacyjną.
 
* Biuro Terenowe PetroCentrum przyjęło nazwę Region Sprzedaży Centrum
* Biuro Terenowe PetroZachód przyjęło nazwę Region Sprzedaży Zachód
* Biuro Terenowe PetroProfit przyjęło nazwę Region Sprzedaży Wschód
* Biuro Terenowe Morena przyjęło nazwę Region Sprzedaży Północ
* Region Sprzedaży Południe jako nowo powstały region ORLEN Paliwa
 
Poza powyższym nazewnictwem pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.
Następstwem zmian organizacyjnych Zarząd spółki działa obecnie w obecnym składzie:
 
Pan Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu
Pani Grażyna Tomala – Członek Zarządu ds. Finansów
Pan Jerzy Kralski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Rozwoju
Pan Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu ds. Handlowych
 
Dokonane zmiany pozwolą na realizację strategicznych celów Spółki. 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN