Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży

04-10-2018  

Rada Nadzorcza ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży.
Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę na wskazanym stanowisku, a także termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych podane są w załączniku:​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN