Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

28-09-2018  

Rada Nadzorcza ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Paliwa Sp. z o.o. bez wyłonienia kandydata w postępowaniu, dla którego termin przyjmowania zgłoszeń na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Paliwa Sp. z o.o. upłynął w dniu 26.09.2018 roku​.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN