Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiana ORLEN PetroCentrum na ORLEN Paliwa

27-11-2012  Aktualności

Z dniem 27.11.2012 spółka ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. zaczęła funkcjonować pod nazwą ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Nowa nazwa w sposób bardziej bezpośredni nawiązuje do branży paliwowej i jeszcze czytelniej wiąże spółkę z najcenniejszą polską marką, zwiększając rozpoznawalność, jako dostawcy najwyższej jakości paliw produkowanych w rafineriach ORLENU.

Zmiana nazwy nie niesie żadnych skutków prawnych czy formalnych. Dane teleadresowe, a także rejestracyjne – numer KRS, NIP, Regon oraz numer rachunku bankowego pozostaną takie same, podobnie jak forma własności oraz skład personalny organów Spółki.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN