Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Paliwa

16-10-2013  Aktualności

Z dniem 14 października 2013 roku stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów w spółce ORLEN Paliwa objął 
Pan Michał Kawczyński, zastępując tym samym Panią Grażynę Tomalę.
 
Michał Kawczyński, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Glasgow uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.
 
W latach 1998 - 2001 pracował w  Ernst & Young w obszarze usług audytu finansowego. W 2001 rozpoczął pracę w Philips Electronics w Polsce, a następnie pracował w siedzibie firmy w Holandii na stanowisku kontrolera finansowego. W 2005 roku został Kierownikiem działu Kontrolingu Sprzedaży w PKN Orlen zajmując się w tym czasie obszarem sprzedaży detalicznej. W kolejnych latach wraz z kontrolingiem sprzedaży poszerzał zakres odpowiedzialności o segment sprzedaży hurtowej i logistyki w GK ORLEN. Od 2008 roku przejął najpierw funkcję PO, a następnie Dyrektora Kontrolingu Sprzedaży. Był członkiem Rady Nadzorczej Orlen Deutschland.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN