Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Przedpłata
Inną formą współpracy z ORLEN Paliwa Sp. z o.o. przy zakupie paliw płynnych jest przedpłata. Tę formę współpracy rekomendujemy i polecamy tym klientom, którzy:
 
  • nie chcą składać zabezpieczenia
  • nie chcą ponosić dodatkowych kosztów w związku z uzyskaniem kredytu kupieckiego
  • pragną uniknąć wszystkich formalności wymaganych przy zabezpieczeniu kredytu kupieckiego
 
Wymagane dokumenty to:
 
  • koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, a w przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – wymagane jest stosowne oświadczenie
  • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
  • decyzja o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
  • zamówienie
 
Komplet wymienionych wyżej dokumentów należy dostarczyć do siedziby ORLEN Paliwa Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44,
09-411 Płock lub skontaktować się z naszymi handlowcami, którzy odbiorą wyżej wskazane dokumenty od Państwa.

Wydanie paliwa następuje po pozytywnej weryfikacji kompletu dokumentów, złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto.
 
 

Marki Grupy ORLEN