Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Telemetria
System telemetryczny ORLEN Paliwa jest nowoczesnym rozwiązaniem przeznaczonym do automatycznego pomiaru poziomu gazu w zbiornikach LPG. Składa się on z:
  • elektronicznego wskaźnika poziomu gazu montowanego na zbiorniku gazu w miejscu wskaźnika mechanicznego
  • modułu komunikacyjnego wyposażonego w kartę SIM
Jako medium komunikacyjne system wykorzystuje standardową usługę SMS dostarczaną przez operatora GSM.
 
Dzięki telemetrii nie muszą Państwo pamiętać o napełnieniu zbiornika. Dział Obsługi Klienta ORLEN Paliwa skontaktuje się z Państwem, kiedy poziom gazu płynnego w zbiorniku będzie niski i uzgodni termin dostawy. W zależności od indywidualnych potrzeb może też informować o poziomie napełnienia zbiornika w dowolnym, wskazanym przez Państwa momencie. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko wystąpienia przerw w funkcjonowaniu instalacji.
 
Wszelkie koszty związane z transmisją danych GSM, obsługą oraz serwisem urządzeń telemetrycznych ponosi ORLEN Paliwa.
System telemetryczny oferujemy wszystkim klientom, którzy zawierają z ORLEN Paliwa umowę na wykonanie instalacji przemysłowej oraz wyłączność dostaw gazu do celów grzewczych i przemysłowych.
img2.png 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN