Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
QGAZ

CZYM JEST PROGRAM QGAZ

QGAZ to Program Spółki ORLEN Paliwa – lidera rynku hurtowej sprzedaży paliw. Uczestniczą w nim stacje współpracujące ze Spółką na zasadach wyłączności, które jednocześnie nie są zrzeszone w żadnej zorganizowanej czy zarządzanej sieci dystrybucji. Fundamentem Programu QGAZ jest gwarancja sprzedaży najwyższej jakości LPG.

 

CELEM PROGRAMU JEST

·        promowanie wysokiej jakości gazu płynnego sprzedawanego na stacjach objętych Programem QGAZ

·        poprawa wiarygodności Uczestników Programu wobec Klientów stacji LPG

·        zapewnienie zgodności sprzedawanego gazu płynnego z obowiązującymi wymogami prawnymi
i normatywnymi w zakresie kontrolowanych parametrów

·        badanie postrzegania jakości produktów i jakości obsługi na stacji objętej Programem QGAZ, poprzez sukcesywne gromadzenie informacji od ostatecznych konsumentów gazu płynnego (klientów stacji LPG)

·        wsparcie techniczne stacji w postaci systemu telemetrycznego oraz możliwości udziału we wspólnych akcjach promocyjnych

  

ELEKTRONICZNA MAPA STACJI I SERWIS INTERNETOWY

Każdy uczestnik Programu QGAZ umieszczony jest na elektronicznej mapie stacji znajdującej się na stronie internetowej Programu qgaz.pl​.

 

Program QGAZ nie jest już dostępny dla nowych uczestników Programu.​ 
 

Marki Grupy ORLEN