Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jakość
Wymagania jakościowe gazu płynnego LPG zawarte są w europejskiej normie EN 589:2006. Obowiązuje ona też w Polsce. Jej najnowsza wersja to PN-EN 589 z czerwca 2009.
O obowiązku badania jakości zarówno tradycyjnych paliw, jak i LPG mówi również Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1200). To zrozumiałe - w źle oczyszczonym skroplonym gazie może znajdować się szereg składników niekorzystnie wypływających na infrastrukturę dystrybucyjną oraz na układy paliwowe i silniki w pojazdach. Mają one także bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Czynnikami, które należy bezwzględnie usuwać z autogazu są:
  • woda
  • węglowodory ciężkie (oleje)
  • węglowodory nienasycone (przede wszystkie dieny)
  • siarka
 
Związki siarki zatruwają środowisko naturalne oraz powodują korozję. Również woda jest bardzo znaczącym czynnikiem korozyjnym. Ponadto w okresie zimowym powoduje zamarzanie zaworów i innych elementów układów dystrybucyjnych. Dzięki temu, że woda jest cięższa od gazu, można ją skutecznie z niego usunąć podczas magazynowania wykorzystując tzw. zawory odwadniające. 
 
W przypadku występowania w gazie węglowodorów nienasyconych istnieje niebezpieczeństwo powstawania produktów częściowej polimeryzacji, które mogą zanieczyszczać elementy instalacji gazowej. Szczególnie starannie usuwane są z gazu dieny, czyli węglowodory z dwoma wiązaniami podwójnymi w cząsteczce, których niekorzystny wpływ na jakość paliwa LPG jest udokumentowany wieloma badaniami.Ponieważ autogaz pobierany jest z fazy ciekłej z dna zbiornika, w konsekwencji wszystkie wspomniane wyżej elementy mogą negatywnie wpływać na sprawność układu zasilania i samego silnika.
 
Dlatego tak bardzo ważna jest dla nas jakość LPG, o którą dbamy:
  • kupując gaz tylko od najlepszych, sprawdzonych dostawców
  • współpracując wyłącznie z akredytowanymi laboratoriami badawczymi
 
Gwarancją najwyższej jakości naszego paliwa LPG jest wystawiane na każdą partię produktu świadectwo zgodności z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce, wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011r., Nr 286, poz. 1682).
 
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)
 
 
Właściwości
Jednostki
Zakres
Minimum
Maksimum
Liczba oktanowa motorowa, MON
 
89,0
 
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
% molowy
 
0,5
Siarkowodór
 
brak
Całkowita zawartość siarki  (po wprowadzeniu substancji  zapachowej)
mg/kg
 
50
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej
(1 h w temperaturze 40 °C)
ocena
klasa 1
Pozostałość po odparowaniu
mg/kg
 
60
Względna prężność par w temperaturze 40 °Cc
kPa
 
1 550
Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa:
w okresie zimowym1) -  dla gatunku B
w okresie letnim2) - dla gatunku D
°C
 
 
 
 
-5
+10
Zawartość wody
 
nie wykryto
Zapach
 
3)
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada 
3) Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN