Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. udziela:

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Bożena Osmańska
e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl  
tel.: (24) 201 04 42

Kontakt jest możliwy również za pośrednictwem poczty tradycyjnej:
ORLEN Paliwa Sp. z o. o. Widełka 869 Widełka 36-145, 
Adres do korespondencji: ORLEN Paliwa Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
z dopiskiem na kopercie: Dane Osobowe

Klauzula informacyjna Użytkowników OPL.pdfKlauzula informacyjna​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN