Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Uruchomienie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

17-12-2019  

W dniu​ 16 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę na wskazanym stanowisku, a także termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych podane są w załączniku:​​ 
 
 

Marki Grupy ORLEN