Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Paweł Wysocki

Oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.więcej »

Adam Rogacki

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Adam Rogacki – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz w organach spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2005 r. wykonywał mandat posła na Sejm RP (V, VI, VII kadencji) pracując między innymi w Komisji Gospodarki, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach więcej »

Piotr Śladowski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Logistyki

Piotr Śladowski, absolwent studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach otrzymanego stypendium naukowego studiował na University of Central England w Birmingham, ukończył studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 2005 roku jest wykładowcą Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku.  więcej »

 
 

Marki Grupy ORLEN