Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Jarosław Tyc

Prezes Zarządu

Jarosław Tyc, absolwent Wydziału Telekomunikacji na Politechnice Gdańskiej, ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej, zarządzania, a także zarządzania wartością firmy. Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. W latach 1998 -1999 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Rynku Pracy w Krajowym Urzędzie Pracy. W latach 1999 -2000 pełnił funkcję Wiceprezesa - Dyrektora ds. Pracowniczych i Restrukturyzacji w PKN ORLEN .  więcej »

GT.jpg

Michał Kawczyński

Członek Zarządu ds. Finansów

Michał Kawczyński, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Glasgow uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta. W latach 1998 - 2001 pracował w  Ernst & Young w obszarze usług audytu finansowego. W 2001 rozpoczął pracę w Philips Electronics w Polsce, a następnie pracował w siedzibie firmy w Holandii na stanowisku kontrolera finansowego. W 2005 roku został Kierownikiem działu Kontrolingu Sprzedaży w PKN Orlen więcej »

Adam Rogacki

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Adam Rogacki – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz w organach spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2005 r. wykonywał mandat posła na Sejm RP (V, VI, VII kadencji) pracując między innymi w Komisji Gospodarki, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach więcej »

Piotr Śladowski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Logistyki

Piotr Śladowski, absolwent studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach otrzymanego stypendium naukowego studiował na University of Central England w Birmingham, ukończył studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 2005 roku jest wykładowcą Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku.  więcej »

 
 

Marki Grupy ORLEN