Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ogólne Warunki Zakupu

​Ogólne Warunki Zakupu
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I/lub ŚWIADCZENIA USŁUG ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OWZ

OWZ - ORLEN Paliwa PL wersja 04.10.2023.pdf
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, PRAC REM. I MONTAŻ (OWZ BUDOWLANE)

Ogólne Warunki Zamówień i Realizacji robót budowlanych, prac rem. i montaż (OWZ_budowlane).pdf
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Środowiskiem oraz Bezpiecz ORLEN Paliwa.pdf
Zasady środowiskowe i BHP dla Wykonawców i Podwykonawców ORLEN Paliwa Sp. z o.o

Zasady środowiskowe i BHP dla Wykonawcy i Podwykonawcy.pdf
Polityka ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w zakresie używania telefonów komórkowych na terenie Terminali Gazu Płynnego ORLEN Paliwa sp. z o.o

Polityka ORLEN Paliwa w zakresie używania telefonów komórkowych na terenie TGP.pdf
Zasady bezpiecznej pracy wewnątrz zbiorników oraz w studzienkach kanalizacyjnych

Zasady bezpiecznej pracy wewnątrz zbiorników oraz w studzienkach.pdf
Wymagania dotyczące wyposażenia pracowników firm zewnętrznych: Kontraktorów, Wykonawców świadczących prace na terenie Terminali Gazu w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Wymagania dotyczące wyposażenia pracowników firm zewnętrznych Kontraktorów, Wykonawców świadczących prace.pdf
Instrukcja realizacji prac na podstawie pisemnych zezwoleń

Instrukcja realizacji prac na podstawie pisemnych zezwoleń.pdf
Instrukcja prowadzenia robót ziemnych na terenie ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Instrukcja prowadzenia robót ziemnych na terenie ORLEN Paliwa.pdf
Klauzula HSSE

Klauzula HSSE.pdf
Wyciąg z Instrukcji o ruchu osobowym i materiałowym w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. - WYCIĄG DLA GOŚCI

Wyciąg z Instrukcji o ruchu osob. i materiał. w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. WYCIĄG DLA GOŚCI.pdf

​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN