Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zapytania ofertowe

​Zapytanie ofertowe -​ Dzierżawy naczep cystern do przewozu paliw płynnych ADR klasy 3 typu (JET-A1 i F34) Zapytanie ofertowe -  dzierżawa naczep-cystern.pdf
​Zapytanie ofertowe -​ Na wykonanie prac rozbiórkowych na terenie nieczynnych Baz Paliw w miejscowości Niemce koło Lublina oraz Kamieńcu Ząbkowickim. Zapytanie ofertowe - rozbiórka Baz Paliw położonych w miejscowości Niemce oraz Kamieniu Ząbkowickim.pdf
​Zapytanie ofertowe -​ Wykonania ogrodzeń panelowych wraz z podmurówką betonową na obiektach TGP ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zapytanie ofertowe - wyk. ogrodzeń panelowych na TGP.PDF
​Zapytanie ofertowe -​ ​otyczące zakupu, dostawy oraz przeglądu silników elektrycznych na Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy. Zapytanie ofertowe - zakup i przegląd silników elektrycznych.pdf
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN