Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kodeks Etyki
Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę i strategię działania, zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej.

orlen_wartosci.png


kodeks_etyki_button.png  schemat_zgloszen_button.png

​​​​​
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN