Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Historia firmy


Na dotychczasową historię spółki ORLEN Paliwa składają się doświadczenia kliku sprawnie funkcjonujących na przestrzeni kilkudziesięciu lat podmiotów gospodarczych, cechujących się wysokim profesjonalizmem w obsłudze swoich klientów i dążeniem do wprowadzania jak najefektywniejszych rozwiązań biznesowych.​

​​ORLEN Paliwa Sp. z o. o. - multifuels

31 października 2015 r. poprzez połączenie spółek ORLEN Paliwa Sp. z o. o. i ORLEN Gaz Sp. z o. o. powstała największa w kraju organizacja sprzedażowa multifuels, oferująca odbiorcom hurtowym pełną gamę produktów paliwowych, tj. benzyny, oleje napędowe, olej napędowy grzewczy, propan, butan oraz mieszanina propan-butanu (LPG). Połączenie spółek było  finalną częścią wieloetapowego procesu zmian wdrażanych na przestrzeni ostatnich lat w ramach optymalizacji hurtowego kanału sprzedaży paliw w  Grupie Kapitałowej ORLEN. Priorytetem konsolidacji spółek było stworzenie organizacji multifuels oferującej korzystne warunki handlowe, najnowocześniejsze rozwiązania logistyczne i sprzedażowe oraz  gwarantującej najwyższą jakość i unikatową wszechstronność produktów.

​ORLEN Paliwa Sp. z o. o. - firma multi-utility

1 lipca 2015 r. doszło do  konsolidacji dwóch spółek w obrębie Grupy Kapitałowej ORLEN -  ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i ORLEN PetroTank Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce. Połączenie spółek miało na celu stworzenie podmiotu o szerokim spektrum działania, umożliwiającym świadczenie kompleksowych usług na terenie całego kraju.

​ORLEN Paliwa Sp. z o. o.

Od dnia 27 listopada 2012 r. pod marką ORLEN Paliwa Sp. z o. o. zaczęła funkcjonować dotychczasowa spółka ORLEN PetroCentrum. Czynnikiem generującym powyższe działanie były zmiany zachodzące w branży paliwowej, wymagające wzmocnienia identyfikacji firmy z profilem prowadzonej działalności oraz Grupą Kapitałową, w ramach której funkcjonowała firma.

Nowa nazwa spółki bezpośrednio nawiązywała do branży paliwowej oraz czytelnie ją utożsamiała z najcenniejszą polską marką, zwiększając rozpoznawalność firmy jako dostawcy najwyższej jakości paliw produkowanych w rafineriach PKN ORLEN S.A.

​Konsolidacja czterech spółek

W dniu 31 października 2008 r. zostało zarejestrowane - pod nazwą ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. - połączenie spółek ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ORLEN Morena Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach oraz ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  O konsolidacji spółek zadecydowały dynamiczne zmiany zachodzące w branży paliwowej oraz ogólnoświatowe tendencje rynkowe. Jej głównym celem było  stworzenie jeszcze wyższych standardów obsługi klienta w zakresie hurtowej sprzedaży paliw.


ORLEN Morena Sp. z o. o.

Spółka ORLEN Morena w Gdańsku została utworzona w lipcu 2001 r. przez PKN ORLEN S.A. w Płocku i FOX-OIL Sp. z o.o. w Gdańsku. Celem powołania spółki było jej funkcjonowanie jako Regionalnego Operatora Rynku PKN ORLEN S.A. w zakresie hurtowej sprzedaży paliw w regionie Polski Północnej.

W lipcu 2004 r. PKN ORLEN S.A. wykupił wszystkie udziały od FOX-OIL Sp. z o.o. i stał się jedynym udziałowcem spółki. Głównym przedmiotem działania firmy była detaliczna sprzedaż paliw, hurtowa sprzedaż  paliw płynnych dla odbiorców hurtowych i detalicznych, świadczenie usług logistycznych przez bazę w Sławnie na rzecz PKN ORLEN S.A.

ORLEN PetroZachód Sp. z o. o.

W roku 1998 Petrochemia Płock S.A. i poznańska firma BGW Sp. z o. o .powołały spółkę ORLEN PetroZachód. Udziały wniesione przez wspólników przyczyniły się do intensywnego rozwoju spółki, tworząc z ORLEN PetroZachód idealną przeciwwagę dla zachodnich koncernów paliwowych oraz silny ośrodek logistyczny w zachodniej części kraju. Spółka dysponowała własną siecią stacji paliw, bogatym zapleczem magazynowym w Poznaniu, bazami paliwowymi w Poznaniu i Kamieńcu Ząbkowickim oraz przede wszystkim rozbudowaną własną flotą transportową.

W marcu 2006 roku jedynym 100% udziałowcem - właścicielem spółki ORLEN PetroZachód stał się PKN ORLEN S.A.

ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o.

Spółka PetroCentrum z siedzibą w Płocku rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1996 r. jako spółka Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Rok 1997 był przełomowym i historycznym momentem w funkcjonowaniu i dalszym rozwoju spółki. Dzięki stałym zasadom działania, odpowiedniej polityce marketingowej i kadrowej, firma osiągnęła stabilną pozycję na rynku lokalnym.

W listopadzie 2000 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o.

Od 2002 r. działalność spółki została ukierunkowana głównie na rozwój hurtowej sprzedaży paliw i oleju opałowego.

ORLEN PetroProfit Sp. z o. o.

We wrześniu 1995 r. Petrochemia Płock S.A. i spółka Profit utworzyły PetroProfit Sp. z o.o., która w lutym 2001 r. zmienił nazwę na ORLEN PetroProfit Sp. z o. o. Strategia firmy skierowana była przede wszystkim na rozwój własnej sieci stacji paliw - rozpoczynając działalność firma posiadała jedną stację paliw w Niemcach k/Lublina i w ciągu kilku lat zwiększyła sieć do 22 obiektów zlokalizowanych głównie w obrębie województwa lubelskiego.

W maju 2004 r. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. objął 100% udziałów w spółce.

 
 

Marki Grupy ORLEN