Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Historia firmy
 
Na dotychczasową historię spółki ORLEN Paliwa składają się doświadczenia paru sprawnie funkcjonujących na przestrzeni kilkudziesięciu lat podmiotów gospodarczych, cechujących się wysokim profesjonalizmem w obsłudze swoich klientów i dążeniem do wprowadzania jak najefektywniejszych rozwiązań biznesowych.
 
ORLEN Paliwa - multifuels
31 października 2015 roku poprzez połączenie spółek ORLEN Paliwa i ORLEN GAZ powstała największa w kraju organizacja sprzedażowa multifuels oferująca odbiorcom hurtowym pełną gamę produktów paliwowych, tj. benzyny (pb95, pb98), oleje napędowe, olej napędowy grzewczy, propan, butan oraz mieszanina propan-butanu (LPG).
 
Połączenie było  finalną częścią wieloetapowego procesu zmian wdrażanych na przestrzeni ostatnich lat w ramach optymalizacji hurtowego kanału sprzedaży paliw w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.
 
Priorytetem konsolidacji spółek było stworzenie organizacji multifuels oferującej korzystne warunki handlowe, najnowocześniejsze rozwiązania logistyczne i sprzedażowe oraz  gwarantującej najwyższą jakość i unikatową wszechstronność produktów.
 
ORLEN Paliwa - firma multi-utility
Klejna konsolidacja spółek w obrębie Grupy Kapitałowej ORLEN, tj.  zarejestrowana z dniem 1 lipca br. jako połączenie ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i ORLEN PetroTank Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce miała na celu stworzenie podmiotu o szerokim spektrum działania, umożliwiającym świadczenie kompleksowych usług na terenie całego kraju.
 
Jako firma multi-utylity dotrzemy do każdego zainteresowanego  współpracą klienta, zapewnimy pełną obsługę w zakresie zakupu oraz dostawy produktu, co przyczyni się do zdecydowanie wyższej jakości współpracy.
 
Do prawnie działających Regionów Sprzedaży spółki ORLEN Paliwa dołączył jeszcze jeden – Region Sprzedaży Południe-Wschód.
 
ORLEN Paliwa
Zmiany zachodzące w branży paliwowej wymagają wzmocnienia identyfikacji firmy z profilem prowadzonej działalności i Grupą Kapitałową w ramach której firma funkcjonuje. Powyższe czynniki zdecydowały, iż od dnia 27.11.2012 ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. zaczęło funkcjonować pod marką ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
 
Nowa nazwa w sposób bardziej bezpośredni nawiązuje do branży paliwowej i jeszcze czytelniej wiąże spółkę z najcenniejszą polską marką, zwiększając rozpoznawalność, jako dostawcy najwyższej jakości paliw produkowanych w rafineriach ORLENU.
 
W dniu 31 października 2008 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ORLEN Morena Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach oraz ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W wyniku konsolidacji spółek kapitał zakładowy wynoszący 21 000 000,00 zł został podwyższony do kwoty 57 922 000,00 zł.
 
Głównym celem konsolidacji spółek było stworzenie jeszcze wyższych standardów obsługi klienta w zakresie hurtowej sprzedaży paliwłównym celem konsolidacji spółek było stworzenie jeszcze wyższych standardów obsługi klienta w zakresie hurtowej sprzedaży paliw na naszą historię składają się doświadczenia, profesjonalizm i najwyższe standardy obsługi klientów tworzone i świadczone przez: ORLEN PetroProfit, ORLEN PetroZachód, ORLEN PetroCentrum i ORLEN Morena.
 
ORLEN PetroProfit
We wrześniu 1995 roku Petrochemia Płock S.A. i spółka Profit utworzyły PetroProfit Sp. z o.o, która w lutym 2001 roku zmienia nazwę na ORLEN PetroProfit.
 
Strategia firmy skierowana była przede wszystkim na rozwój własnej sieci stacji paliw - rozpoczynając działalność firma posiadała jedną stację paliw w Niemcach k/Lublina i w ciągu kilku lat zwiększyła sieć stacji paliw do 22 obiektów zlokalizowanych głównie w obrębie województwa lubelskiego.
 
Przez okres ośmiu lat spółka wypracowała sobie mocną pozycję na regionalnym rynku paliwowo-motoryzacyjnym – stała się grupą kapitałową, w skład której wchodziły trzy spółki: Petrooktan, Petromont oraz Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży.
 
W maju 2004 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. objął 100% udziałów w Spółce.
 
Zakres działalności Spółki ORLEN PetroProfit stanowiły:
- hurt paliw, sprzedaż paliw i transport paliw płynnych,
- detaliczna sprzedaż paliw oraz budowa i remonty stacji paliw,
- hurtowa sprzedaż tworzyw sztucznych,
- prowadzenie Systemu Bezgotówkowego Tankowania w sieci 60 stacji paliw w całej Polsce.
 
Przed konsolidacją firma pełniła rolę Regionalnego Operatora Rynku w zakresie hurtowej sprzedaży paliw płynnych oraz oleju opałowego Ekoterm Plus na terenie wschodniej Polski.
 
ORLEN PetroCentrum
PetroCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1996 roku jako spółka Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
 
Rok 1997 był przełomowym i historycznym momentem w funkcjonowaniu i dalszym rozwoju Spółki. Dzięki stałym zasadom działania, odpowiedniej polityce marketingowej i kadrowej nasza firma osiągnęła stabilną pozycję na rynku lokalnym.
 
W listopadzie 2000 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na ORLEN PetroCentrum.
 
Od 2002 roku działalność Spółki została ukierunkowana głównie na rozwój hurtowej sprzedaży paliw i oleju opałowego. Naszymi podstawowymi kierunkami działalności były:
- detaliczna i hurtowa dystrybucja paliw,
- zarządzanie firmowymi stacjami Petrochemii Płock S.A.,
- sprzedaż paliw w bazach magazynowych Emilianów, Koluszki i Brzeg Dolny,
- zakup i budowa własnych stacji paliw,
- kontroling stacji patronackich Petrochemii Płock S.A.
 
Do momentu konsolidacji celem funkcjonowania Spółki było pełnienie roli Regionalnego Operatora Rynku w zakresie sprzedaży paliw płynnych oraz Autoryzowanego Dystrybutora Oleju Opałowego Ekoterm Plus na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
 
ORLEN PetroZachód
Spółka ORLEN PetroZachód powstała w 1998 roku z połączenia Petrochemii Płock – poprzedniczki PKN ORLEN S.A. oraz poznańskiej firmy BGW Sp. z o.o.
 
Udziały wniesione przez wspólników przyczyniły się do intensywnego rozwoju spółki, tworząc z ORLEN PetroZachód idealną przeciwwagę dla zachodnich koncernów paliwowych oraz silny ośrodek logistyczny w zachodniej części kraju.
 
Spółka dysponowała własną siecią stacji paliw, bogatym zapleczem magazynowym w Poznaniu, bazami paliwowymi w Poznaniu i Kamieńcu Ząbkowickim oraz przede wszystkim rozbudowaną własną flotą transportową.
 
W marcu 2006 roku jedynym 100% udziałowcem - właścicielem spółki ORLEN PetroZachód w Poznaniu stał się Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. Działalność Spółki polegała głównie na:
- sprzedaży paliw oraz hurcie paliw ciekłych, gazowych, stałych oraz produktów ropopochodnych,
- sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych,
- sprzedaży detalicznej paliw,
- świadczeniu usług transportowych,
- magazynowaniu, przechowywaniu i ekspedycji paliw, produktów ropopochodnych i wyrobów chemicznych.
 
Przed konsolidacją firma pełniła rolę Regionalnego Operatora Rynku w zakresie hurtowej sprzedaży paliw płynnych na terenie województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego i Dolnośląskiego. Spółka była również Autoryzowanym Dystrybutorem Oleju Opałowego Ekoterm Plus – największym dostawcą w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
 
ORLEN Morena
ORLEN Morena Sp. z o.o. w Gdańsku została utworzona w lipcu 2001 roku przez PKN ORLEN S.A. w Płocku i FOX-OIL Sp. z o.o. w Gdańsku.
Celem powołania Spółki było jej funkcjonowanie jako Regionalny Operator Rynku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w zakresie hurtowej sprzedaży paliw w regionie Polski Północnej.
 
W lipcu 2004 roku PKN ORLEN S.A. wykupił wszystkie udziały od FOX-OIL Sp. z o.o. i stał się jedynym udziałowcem Spółki. Głównym przedmiotem działania Spółki było:
- detaliczna sprzedaż paliw,
- hurt paliw płynnych dla odbiorców hurtowych i detalicznych,
- świadczenie usług logistycznych przez bazę w Sławnie na rzecz PKN ORLEN S.A.
 
Przed konsolidacją firma pełniła rolę Regionalnego Operatora Rynku w zakresie sprzedaży paliw płynnych oraz oleju opałowego Ekoterm Plus na terenie województw Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
     
 
 

Marki Grupy ORLEN