Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Widełka 869, 36-145 Widełka
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000126258
Kapitał Zakładowy: 81 280 000,00 zł
NIP 814-10-19-514
REGON 690387770
BDO 000059214
 
 
 

Marki Grupy ORLEN