Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869, 36-145 Widełka
Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy KRS​ Nr 0000126258
Kapitał Zakładowy: 81 280 000,00 zł

​NIP 814-10-19-514
REGON 690387770

BDO 000059214​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN