Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Paliwa dla społeczeństwa
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ze szczególną troską odnosi się do środowiska naturalnego, za które czuje się odpowiedzialna. Firma świadoma występujących zagrożeń związanych z magazynowaniem, przeładunkiem, transportem substancji niebezpiecznej, podejmuje szereg działań, które zapewniają całkowite bezpieczeństwo eksploatacji Terminali Gazu Płynnego. Rygorystycznie przestrzegamy polityki bezpieczeństwa.
 
Oto jej główne założenia:
- przestrzeganie obowiązujących zasad organizacyjno-technicznych przez pracowników Spółki jak i również przez pracowników Firm świadczących usługi na rzecz ORLEN Paliwa Sp. z o.o.,
- stosowanie technologii, rozwiązań organizacyjnych zgodnie ze standardami charakteryzującymi tzw. najlepszą dostępną technikę,
- systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa procesowego wykorzystując zarządzanie ryzykiem procesowym oraz inne elementy zarządzania bezpieczeństwem,
- inspirowanie pracowników do codziennej troski o wspólne bezpieczeństwo, zgłaszania wypadków, awarii, wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa,
- koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa z działaniami dotyczącymi innych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa poprzez odpowiedni system szkoleń i dokształcania,
- przeznaczenie środków na realizację przyjętego program zapobiegania poważnym awariom współpraca z organami kontrolnymi w celu osiągania optymalnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa,
- otwarta polityka informacyjna o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do             pracownikówm,                                                                                                                                                                                                                   - okresowe przeglądy systemów zarządzania bezpieczeństwem.
 
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. realizując postanowienia art. 261 ustęp. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. przedstawia informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w zakładach dużego ryzyka ORLEN Paliwa.
 
 

Marki Grupy ORLEN