Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Paliwa dla społeczeństwa

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ze szczególną troską odnosi się do środowiska naturalnego, za które czuje się odpowiedzialna. Firma świadoma występujących zagrożeń związanych z magazynowaniem, przeładunkiem i, transportem substancji niebezpiecznej, podejmuje szereg działań, które zapewniają całkowite bezpieczeństwo eksploatacji Terminali Gazu Płynnego. Rygorystycznie przestrzegamy polityki bezpieczeństwa, realizując następujące założenia:.

 

  • przestrzeganie obowiązujących zasad organizacyjno-technicznych przez pracowników Spółki, jak również przez pracowników firm świadczących usługi na rzecz ORLEN Paliwa Sp. z o.o.,
  • stosowanie technologii, rozwiązań organizacyjnych zgodnie ze standardami charakteryzującymi tzw. najlepszą dostępną technikę,
  • systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa procesowego, wykorzystując zarządzanie ryzykiem procesowym oraz inne elementy zarządzania bezpieczeństwem,
  • inspirowanie pracowników do codziennej troski o wspólne bezpieczeństwo, zgłaszania wypadków, awarii, wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa,
  • koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa z działaniami dotyczącymi innych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa poprzez odpowiedni system szkoleń i dokształcania,
  • przeznaczenie środków na realizację przyjętego program zapobiegania poważnym awariom, współpraca z organami kontrolnymi w celu osiągania optymalnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa,
  • otwarta polityka informacyjna o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do             pracowników,
  • okresowe przeglądy systemów zarządzania bezpieczeństwem.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. realizując postanowienia art. 261 ustęp. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. przedstawia informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w zakładach dużego ryzyka ORLEN Paliwa.


​​
 
 

Marki Grupy ORLEN