Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O firmie

Spółka ORLEN Paliwa  proponuje odbiorcom hurtowym kompleksową ofertę produktów paliwowych, m.in. benzyn (PB95, PB98), olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG).

Sprzedawane  przez spółkę paliwa produkowane są przez Polski Koncern Naftowy, co jest gwarantem najwyższej jakości oraz spełniają normy Unii Europejskiej, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Są również przyjazne dla środowiska. Składy chemiczne benzyn, oleju napędowego, oleju napędowego grzewczego dobierane są na podstawie najnowszych światowych badań. Ponadto ORLEN (jako pierwszy producent w Polsce) zabezpiecza swoje paliwa przed skażeniem mikrobiologicznym. Oferowane produkty gazowe spełniają wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589, a ich jakość potwierdzają specjalne certyfikaty.

ORLEN Paliwa zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny, które wykorzystywane są w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych, m. in. w przemyśle, rolnictwie, produkcji żywności czy budownictwie.

Firma od wielu lat utrzymuje pozycję lidera na rynku hurtowej sprzedaży paliw płynnych co potwierdzają – z roku na rok - coraz wyższe notowania w najbardziej prestiżowych polskich rankingach.  

ORLEN Paliwa jest jedną z największych polskich organizacji sprzedażowych, której zasięg działalności obejmuje teren całego kraju. Spółka posiada 3 Regiony Sprzedaży zlokalizowane w  Poznaniu, Widełce oraz Płocku. Struktura ułożenia sprzedaży regionalnie pozwala na sprawną obsługę operacyjną nawet kilku tysięcy Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Ponadto Klienci spółki obsługiwani są przez specjalnie dostosowane do ich potrzeb Oddziały, tj. Oddział Logistyka Pierwotna Gazu, Oddział Sprzedaż, Oddział Biuro Obsługi Klienta,  a także  Biuro Sprzedaży do Klientów Kluczowych.

ORLEN Paliwa dysponuje również siecią optymalnie zlokalizowanych Terminali LPG, m.in. Terminalem Morskim LPG w Szczecinie.

Głównym celem firmy jest tworzenie i utrzymywanie najwyższych standardów obsługi Klientów w zakresie hurtowej sprzedaży paliw. Profesjonalne i elastyczne reagowanie na ich potrzeby i systematyczna rozbudowa świadczonych przez spółkę usług czyni z niej najwyższej jakości partnera biznesowego. 

 
 
 
Oferowane przez nas paliwa

 

​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN