Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA

 

​PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN

 

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

  

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU

 
 

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku.

 

Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej:

  
   §   R&D/B+R
   §   Inwestycji
   §   IT
   §   HR
   §   Sprzedaży
   §   Finansów
   §   Handlu
   §   Logistyki
   §   Zakupów
   §   Strategii i Rozwoju
   §   Ochrony Środowiska/BHP
   §   Produkcji/Rafinerii i Petrochemii
 

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN

  
Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.
  
 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

 

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu. Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 

 
   ​§   wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
   §   spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
   §   informacja o zakwalifikowaniu na staż: czerwiec, styczeń
   §   ​rozpoczęcie 6. miesięcznych staży: lipiec, luty

  ​

aplikuje.png  


faq.png

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU

 

§   STRONA PROGRAMU STAŻOWEGO KIERUNEK ORLEN

   

§   OGŁOSZENIA STAŻOWE SPÓŁEK GRUPY ORLEN W PROGRAMIE KIERUNEK ORLEN


 
 

Marki Grupy ORLEN