Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi logistyczne
 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2011 roku nr MPC/188/3220/W/1/2011/MJ z późniejszymi zmianami ważną do dnia 10 sierpnia 2021 roku. Spółka posiadane aktywa logistyczne wykorzystuje do podaży na rynek własnych gazów płynnych propan-butan. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych w zależności od dostępności aktywów logistycznych w danym okresie czasu.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.)  publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczyła usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, za okres 01.01.2020 - 29.02.2020 roku.

 

Zobacz szczegółowy wykaz klientów logistycznych (2020_09 Załącznik 1 WYKAZ PODMIOTÓW.pdfpobierz plik​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN