Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Paliwa BAQ

CZYM JEST PROGRAM PALIWA BAQ

To system monitoringu jakości paliw, polegający na okresowych i niezapowiedzianych kontrolach jakości paliw (oleju napędowego, benzyn i LPG) na stacjach benzynowych objętych Programem Paliwa BAQ oraz wizualizacji stacji w trzech poziomach zgodnie z kryteriami wejścia do Programu ustalonymi przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

 

CELEM PROGRAMU JEST

 • promowanie wysokiej jakości paliw sprzedawanych na stacji objętej Programem Paliwa BAQ (oleju napędowego, benzyn i LPG)
 • poprawa wiarygodności Uczestników Programu wobec klientów stacji
 • zapewnienie zgodności sprzedawanych paliw z obowiązującymi wymogami prawnymi i normatywnymi w zakresie kontrolowanych parametrów
 • badanie postrzegania jakości produktów i jakości obsługi na stacji paliw objętej Programem Paliwa BAQ, poprzez sukcesywne gromadzenie informacji od ostatecznych konsumentów paliw (klientów stacji paliw)

 

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

 • nadzorującym Program jest:
  • ORLEN Paliwa Sp. z o.o. - hurtowy operator rynku oferujący paliwa,  których producentem jest PKN ORLEN S.A.
  • ORLEN Laboratorium S.A. - akredytowane laboratorium analityczne
 •  systematyczny monitoring jakości paliw (oleju napędowego, benzyn i LPG) gwarantuje Uczestnikowi Programu stabilną, właściwą jakość oferowanych produktów
 • Program Paliwa BAQ zwiększa zaufanie do stacji objętej kontrolą jakości paliw 
 • jakość paliw jest potwierdzona unikatowym certyfikatem przystąpienia do Programu, który pozycjonuje jego posiadacza w wyjątkowym gronie stacji dbających o jakość oferowanego produktu
 • certyfikowana stacja paliw promowana jest na elektronicznej mapie stacji BAQ na stronie paliwabaq.pl​
 • Program Paliwa BAQ pozycjonuje Uczestnika w grupie stacji dbających o klientów i o wysokie standardy rynkowe
 •  klienci stacji będą mogli dokonać oceny stacji na stronie paliwabaq.pl​, a Uczestnik Programu Paliwa BAQ otrzyma bieżącą informację o poziomie satysfakcji swoich klientów

 

BADANIA WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

 • badania zgodności jakości paliw z obowiązującą normą i wymogami prawnymi - oleje napędowe i benzyny
 • badanie zgodności jakości LPG z obowiązującą normą i wymogami prawnymi
 • zakres badań będzie dobierany w zależności od potrzeb i pory roku

 

ELEKTRONICZNA MAPA STACJI

Każdy uczestnik Programu Paliwa BAQ umieszczony jest na elektronicznej mapie stacji i otrzymuje wizytówkę internetową na stronie Programu paliwabaq.pl​. Wizytówka stacji BAQ wyposażona jest w mapkę Google'a z zaznaczoną lokalizacją, krótki opis, skan certyfikatu jakości oraz link do formularza z ankietą.

 

SERWIS INTERNETOWY-ANKIETOWANIE

Dodatkową funkcjonalnością internetową jest zbieranie od klientów stacji paliw informacji o jakości obsługi na stacji za pośrednictwem strony paliwabaq.pl​. Funkcjonalność oparta jest na dostępnej mapce z lokalizacjami stacji paliw, umieszczonej na stronie internetowej i polega na wypełnieniu przez klienta stacji formularza zawierającego ankietę. Celem ankietowania jest monitoring jakości paliw na stacjach objętych Programem BAQ oraz rejestracja ewentualnych skarg dotyczących jakości sprzedawanych paliw i jakości obsługi na stacji. Za pośrednictwem tej funkcjonalności klient stacji może wysłać e-mail bezpośrednio do wybranej stacji paliw.​


​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN