Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kodeks postępowania dla Dostawców
Kodeks postępowania dla Dostawców stanowi obowiązujący standard w Grupie Kapitałowej, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy i zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. 
 
 

Marki Grupy ORLEN