Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Inwestycja ORLEN Paliwa dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski. Bocznica kolejowa na Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie przywrócona do użytkowania

24-10-2022  

Przywrócenie operacyjności bocznicy kolejowej na Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie umożliwi zwiększenie zdolności przeładunkowych gazów płynnych do ok. 150 000 ton rocznie na potrzeby działalności prowadzonej przez ORLEN Paliwa. 
Stanowi to istotny krok we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski. W uroczystości otwarcia nowej inwestycji wzięli udział przedstawiciele Zarządu spółki, PKP PLK i PKP Cargo, a także władz województwa lubelskiego
i miasta Hrubieszów.

Gaz płynny jest paliwem wykorzystywanym w różnych sektorach gospodarki: motoryzacyjnym, przemysłowym i rolnym, zarówno w celach produkcyjnych, jak i grzewczych. 

Przywrócenie operacyjności bocznicy w Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie pozwoli na zwiększenie możliwości przeładunkowych gazów płynnych do ok. 150 000 ton rocznie. Ze względu na zachwianie łańcuchów dostaw, stanowi to alternatywę zaopatrywania całego regionu południowo-wschodniej Polski w gaz płynny transportem kolejowym pozyskiwanym z morza, poprzez należący do ORLEN Paliwa Terminal Morski w Szczecinie, a także z rafinerii w Płocku i Gdańsku, litewskich Możejek oraz czeskich Kralup i Litvinova.

Orlen 11.jpg


- Zwiększony potencjał pozwala na optymalne planowanie zaopatrzenia i daje pewność, że nasza spółka będzie konsekwentnie, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, wywiązywać się ze swojej misji jako niezawodny dostawcą paliwa w postaci gazów płynnych LPG na potrzeby społeczeństwa, instytucji, rolnictwa oraz przemysłu – podkreślił Jakub Opara, Członek Zarządu ORLEN Paliwa.


Orlen 61.jpg


Poza Terminalem w Hrubieszowie spółka posiada obecnie sześć innych Terminali Gazu Płynnego zlokalizowanych w Szczecinie, Sokółce, Nowej Brzeźnicy, Krośnie Odrzańskim oraz dwa w Płocku. Terminal w Hrubieszowie jest obecnie kluczowym aktywem w łańcuchu dostaw ORLEN Paliwa.​​​​

system zarządzania, Terminal Gazu Płynnego

 
 
 

Marki Grupy ORLEN