Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Systemy Zarządzania
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. konsekwentnie buduje  pozycję lidera w zakresie hurtowej sprzedaży paliw oraz sprzedaży gazu płynnego. Priorytetem w naszych działaniach jest szacunek i zaufanie klientów, dlatego  tworzymy coraz wyższe standardy obsługi klienta w zakresie sprzedaży i transportu paliw i gazu.
Jesteśmy świadomi, że nasza działalność musi być prowadzona  przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy pracowników oraz podwykonawców.
Powyższe cele zostały określone i uszczegółowione w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która została przyjęta w Spółce w dniu 02.07.2020 r. oraz w przyjętych Zasadach Środowiskowych i BHP dla wykonawców i podwykonawców ORLEN Paliwa sp. z o.o.
 
CERTYFIKATY
W listopadzie 2020 roku spółka ORLEN Paliwa otrzymała od Wojskowej Akademii Technicznej Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie Certyfikaty na Systemy Zarządzania, które potwierdzają że System Zarządzania ORLEN Paliwa Sp. z o.o.:
 

- spełnia wymagania ISO 45001:2018  w zakresie systemu zarządzania  bezpieczeństwem i higiena pracy  

ISO 45001 2018.pdfISO 45001 2018.pdf


 

- spełnia wymagania ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskowego w organizacji

ISO 14001 2015.pdfISO 14001 2015.pdf


 

- spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością w organizacji

ISO 9001 2015.pdfISO 9001 2015.pdf


 

Otrzymane certyfikaty stanowią gwarancję wysokiej jakości produktów i usług oraz dowód troski o środowisko i bezpieczeństwa pracy.

Wykaz lokalizacji objetych zakresem certyfikacji.pdfWykaz lokalizacji objetych zakresem certyfikacji.pdf

  
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN