Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Systemy Zarządzania
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. konsekwentnie buduje  pozycję lidera w zakresie hurtowej sprzedaży paliw oraz sprzedaży gazu płynnego. Priorytetem w naszych działaniach jest szacunek i zaufanie klientów, dlatego  tworzymy coraz wyższe standardy obsługi klienta w zakresie sprzedaży i transportu paliw i gazu.
Jesteśmy świadomi, że nasza działalność musi być prowadzona  przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy pracowników oraz podwykonawców.
Powyższe cele zostały określone i uszczegółowione w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która została przyjęta w Spółce w dniu 10.07.2018 r. oraz w przyjętych Zasadach Środowiskowych i BHP dla wykonawców i podwykonawców ORLEN Paliwa sp. z o.o.
 
CERTYFIKATY
W listopadzie 2017 roku spółka ORLEN Paliwa otrzymała od Wojskowej Akademii Technicznej Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie Certyfikaty na Systemy Zarządzania, które potwierdzają że System Zarządzania ORLEN Paliwa Sp. z o.o.:
 
- spełnia wymagania PN-N 18001:2004 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  
 
 
- spełnia wymagania BS OHSAS 18001:2007 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 
- spełnia wymagania ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskowego w organizacji
 
 
- spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością w organizacji
 
 
 
Otrzymane certyfikaty stanowią gwarancję wysokiej jakości produktów i usług oraz dowód troski o środowisko i bezpieczeństwa pracy.
 
  
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN