Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kredyt kupiecki
Jedną z form współpracy z ORLEN Paliwa Sp. z o.o. jest kredyt kupiecki. Tę właśnie formę współpracy polecamy tym klientom, którym zależy na zakupie oferowanych przez nas paliw płynnych (Pb95, Pb98, ON) czy oleju grzewczego EKOTERM z odroczonym terminem płatności.
Warunkiem niezbędnym i koniecznym do uzyskania kredytu kupieckiego jest zawarcie umowy handlowej.
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy handlowej to:
 
 • koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, a w przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne
 • wymagane jest stosowne oświadczenie
 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • decyzja o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
 • złożenie zabezpieczenia (weksel, gwarancja bankowa, hipoteka, etc.)
 • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości płatniczych
 • skrócone sprawozdanie finansowe (F01 lub PIT)
 
Komplet wymienionych wyżej dokumentów należy dostarczyć do siedziby ORLEN Paliwa Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock lub skontaktować się z naszymi handlowcami, którzy odbiorą wyżej wskazane dokumenty od Państwa.

Niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji kompletu wyżej wymienionych dokumentów, handlowcy ORLEN Paliwa Sp. z o.o. skontaktują się z Państwem w celu zawarcia umowy handlowej i podjęcia współpracy.

Dla szybkiej i kompleksowej obsługi naszych klientów w zakładce "Formularze" zamieściliśmy do pobrania i wydrukowania:
 
 • oświadczenie o przeznaczeniu zakupionych paliw do celów własnych
 • oświadczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o zakupie oleju napędowego grzewczego Ekoterm do celów opałowych 
 • oświadczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o zakupie oleju napędowego grzewczego Ekoterm do celów opałowych
 • oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o zakupie oleju napędowego grzewczego Ekoterm do celów opałowych
 
Wielu naszych obecnych klientów ze względu na dłuższy czas weryfikacji złożonego zabezpieczenia oraz pozostałych dokumentów w czasie oczekiwania na zawarcie "Umowy handlowej" korzysta z formy "Przedpłaty".
 
 

Marki Grupy ORLEN