Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
LPG

Gazy węglowodorowe płynne są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów, których podstawowymi składnikami są propan i butan, a także w niewielkich ilościach propylen, izobutan, metan, etan i pentan.

Gaz płynny LPG* oferowany przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. to przede wszystkim paliwo czyste chemicznie, ekologiczne. Substancje w niewielkim stopniu szkodliwe, występują jedynie w ilościach znikomych a zanieczyszczenia powodujące nieprzyjemny zapach czy ciała toksyczne - jak siarkowodór, amoniak - są w procesie produkcji całkowicie eliminowane. Jest wygodny w eksploatacji, transporcie i magazynowaniu.

 
Korzyści ze stosowania gazu jako paliwa samochodowego:
  • niski koszt eksploatacji pojazdów
  • bezpieczeństwo eksploatacji: zbiorniki są atestowane a każda instalacja posiada system zabezpieczający przed przypadkowym wypływem gazu
  • długa żywotność silnika
  • możliwość zastosowania w każdym rodzaju pojazdów
  • komfort jazdy: silnik pracuje ciszej i wytwarza mniej wibracji
  • łatwość montażu (1 dzień)
  • gaz nie zanieczyszcza środowiska
  • możliwość wyboru paliwa: samochód z instalacją gazową nadal może być napędzany benzyną
 
Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy naftowej jako produkt dodatkowy w postaci skroplonej. Zarówno propan jak i butan są to gazy bezbarwne i bezwonne - jednak ze względów bezpieczeństwa są nawaniane. Dopuszcza się zgodnie z normą zawartość siarki około 0,0050% (m/m), która może powodować wytwarzanie się zapachu. Gaz propan-butan przy stosunkowo małej szybkości spalania posiada wartość opałową trzy razy wyższą niż gaz ziemny (45 220 kJ/m3), a gwarantowana przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. wartość motoryczna co jest istotne dla celów pędnych wynosi minimum 89 oktanów.
 
 
* Gaz płynny LPG o kodach CN 271112, 271113, 27111900​

 
 

Marki Grupy ORLEN