Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA


Paliwo Ekodiesel ULTRA to najwyższa jakość i dbałość o środowisko. Dobrane gatunki oleju napędowego dostosowane są do różnych pór roku, gwarantując niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych.
  

Charakterystyka


Olej napędowy Ekodiesel ULTRA produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na wszystkich etapach produkcji. Paliwo zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach przeciwdziałających korozji, emulgowaniu wody oraz pienieniu. Zastosowana technologia produkcji zapewnia, że oferowany Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zachowuje odporność na skażenie mikrobiologiczne jak również spełnia wymagania jakościowe w zakresie smarności oraz odporności na utlenianie. W trosce o środowisko naturalne zawartość siarki w oleju napędowym Ekodiesel ULTRA jest gwarantowana poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika. 

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel ULTRA – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego: 

  • olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0oC, 
  • olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10oC, 
  • olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20oC. 

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach: 

  • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września, 
  • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada, 
  • gatunek F – w okresie zimowym – od 16 listopada do końca lutego. 

W okresie przejściowym i zimowym olej napędowy Ekodiesel ULTRA jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny zapewniając w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach. 

W wytwarzaniu olej napędowy Ekodiesel ULTRA, ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT). 

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.
 

Zastosowanie


Olej napędowy Ekodiesel ULTRA przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych. 


Więcej informacji o właściwościach produktu oraz karta charakterystyki dostępne są na stronie internetowej: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/produkty/paliwa/oleje-napedowe/ekodiesel-ultra
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN