Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA*
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest zawartość siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.
Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel ULTRA – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego:
·      olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0 oC
·      olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10 oC
·      olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20 oC
·      olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasy 2 o CFPP nie wyższej niż -32 oC i temperaturze mętnienia nie wyższej niż  -22 oC
 
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA  o właściwościach podanych w poniższym zestawieniu stosuje się w okresach:
·      gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września
·      gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada
·      gatunek F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimatu arktycznego lub
     surowego klimatu zimowego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego
 
Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).
 
Zastosowanie
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA jest przeznaczony do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie  naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.
 
Zamów dostawę Oleju Napędowego ULTRA. Zadzwoń do nas!
Więcej o paliwie Ekodiesel ULTRA oraz szczegółowa specyfikacja technologiczna na stronie internetowej: http://www.orlen.pl
 
 
* Olej napędowy do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011       
 
 
 

Marki Grupy ORLEN